Cal…

 • Escoltar les seves opinions i vivències
 • Demostrar-los que els estimem
 • Establir un diàleg i un raonament quan no estiguem d’acord amb les seves opinions
 • Valorar la seva individualitat i iniciativa
 • Educar en la tolerància a la frustració
 • Seguir el seu rendiment escolar i conèixer les dificultats que puguin sorgir
 • Recuperar el paper d’educador i informar-se per poder informar
 • Donar informació veraç d’acord amb l’edat
 • Mantenir una postura crítica amb el consum de drogues
 • Establir unes normes de conducta per a la família de compliment per part dels i les filles tant a casa com a fora.

Evitar…

 • Parlar-los pensant que ho coneixem tot
 • Jutjar
 • Ser incongruents entre el que es diu i el que es fa
 • Ridiculitzar
 • Comparar-los amb altres persones
 • Ser amics de les nostres filles i fills, ser massa permissius
 • La sobreprotecció excessiva
 • Convertir la llar en un lloc de conflictes
 • Contradiccions en la línia educativa mantinguda per les persones adultes referents
 • No tenir temps per a compartir amb elles i ells
 • Amagar-los informació rellevant per al seu futur