L’acceptació que el consum de drogues legals té a la nostra societat i la introducció i accessibilitat al consum de drogues il·legals ha generat un important problema social i sanitari que requereix un abordatge des de diferents àmbits. El desenvolupament dels i les joves i la seva actitud vers el consum de drogues ve determinat des de la família, que actua com a principal agent socialitzador.

Les famílies han de conèixer la importància d’educar essent crítiques amb el consum de drogues i cal que treballin, amb les filles i fills, la prevenció de conductes de risc relacionades amb l’inici dl consum. La i el jove, en algun moment, hauran de prendre la decisió de consumir o no fer-ho i els models de comportament que hagin vist al si familiar, juntament amb la informació sobre els efectes i els riscos del consum de drogues, determinaran la seva actitud i conducta.

Abordar el consum de drogues des de l’àmbit familiar permetrà reduir els factors de risc associats a l’inici del consum i reforçar els factors de protecció que condueixen a prendre decisions més saludables en relació al consum de drogues.