• Buscar un lloc i moment adequats per parlar-ne, després de que hagi passat l’efecte de la droga.
  • Mantenir oberta la comunicació i considerar les seves opinions i sentiments
  • Mantenir una relació propera, amb estímuls no verbals.
  • Ser receptius amb el seu llenguatge corporal
  • Parlar del consum referint els efectes nocius i els riscos però sense dramatismes
  • Recordar les normes de conducta establertes en el si familiar