Tot i que popularment el consum de drogues s’ha associat a la pràctiques sexuals, el seu efecte tant en el tipus de pràctiques que es  realitzen com en els riscos associats que impliquen poden comportar conseqüències negatives per a la persona.

La sexualitat és un concepte pluridimensional que no és sinònim únicament de sexe. Inclou el plaer, els sentiments o emocions, les experiències o vivències i els riscos. Tot i que popularment el consum de drogues s’ha associat positivament a les pràctiques sexual, l’efecte d’aquest consum té repercussions en tots els àmbits relacionats amb les relacions sexuals:

  • El consum de drogues és associat, en moltes ocasions, a la desinhibició, comportant pràctiques sexuals de risc que poden implicar el contagi d’infeccions de transmissió sexual (ITS) i embarassos no desitjats.
  • El gènere, com a fet cultural i social, té una influència en la nostra forma de pensar i, per tant, en el nostre comportament. Per aquest motiu afecta a com es produeix el consum de drogues i en la vivència que tenim de la nostra afectivitat i sexualitat.
  • El consum de drogues, tot i ser puntual, pot arribar a ser problemàtic quan es dóna en contextos de violència o abús, també en l’àmbit de els relacions afectives i sexuals.
  • El consum de drogues pot portar associades alteracions del desig i de la funció sexuals en tots dos sexes.
  • És una evidència que les persones consumidores habituals de drogues refusen les relacions sexuals, en part per l’ansietat que genera el consum. Aquesta situació altera la comunicació amb les persones amb qui comparteixen la seva sexualitat i la confiança tant d’elles mateixes com de la resta.
  • Experiències de consum problemàtic poden comportar alteracions en la vivència de l’afectivitat i la sexualitat, amb repercussions tant a curt com a mig i llarg termini.

 

És important que tinguis informació sobre la complexitat de les relacions afectives i sexuals a partir de teva pròpia complexitat com a ésser humà. Però també és imprescindible que aquest “saber” el puguis utilitzar per prendre decisions saludables que t’evitin un consum problemàtic de drogues, així com els riscos associats a les pràctiques sexuals no protegides i de les situacions que els afavoreixen, a més de sentiments negatius o vivències desagradables sobre la teva sexualitat.

Per tenir més informació sobre la relació de les relacions sexuals i el consum de drogues, pots consultar les següents pàgines web: