Per gaudir de la festa, del grup d’amigues i amics, de les activitats que fem… hem de tenir informació real per prendre decisions de forma autònoma i sense caure en riscos innecessaris, amb conseqüències negatives per a nosaltres i el nostre grup

 

Aquí tens un seguit de material que pots consultar per tenir més informació sobre les drogues i els efectes del seu consum:

TABAC

ALCOHOL

CÀNNABIS

CONSUM DE DROGUES

DONES I DROGUES

I aquí tens alguns enllaços per consultar pàgines web amb informació fiable:

CONSUM DE DROGUES

Platform runner per conèixer els riscos de les drogues

RUN 4 FUN – Fundació Salut i Comunitat – En Plenas Facultades