PROTOCOL D’ACCÉS I CONTACTE AMB PERSONES USUÀRIES DE DROGUES QUE NO VAN AL CAS
L’equip professional del CAS realitza intervencions amb persones usuàries de drogues, conegudes o no del CAS, en cas d’ingrés hospitalari. La intervenció pretén, per un costat, donar suport al personal d’infermeria en l’atenció a aquesta població i, per una altra, treballar amb les persones usuàries aspectes educacionals relacionats amb el consum, facilitant una estratègia de vinculació al CAS en el moment de l’alta hospitalària.

 

PROGRAMA BOLA DE NEU

Programa gestionat per AIDE i que permet la intervenció entre iguals per a la vinculació de persones usuàries de drogues amb els serveis assistencials de la XAD.

La metodologia permet que un grup triat de persones usuàries dels serveis del PIX i el CAS rebin informació relacionada amb diferents aspectes del consum (riscos, sobredosi, tipologia), amb els recursos de la ciutat en drogodependències i sobre habilitats comunicatives. L’objectiu és l’apropament d’aquest grup pers persones usuàries dels serveis a altres persones usuàries de drogues no vinculades a serveis assistencials per a una intervenció entre iguals que permeti treballar l’apropament als serveis públics d’atenció a les drogodependències per a la serva posterior vinculació.

Entitat

CAS - Hospital Mútua Terrassa i Associació AIDE