Programa gestionat per l’Associació ALBA i ofert des del Centre de dia que ofereix una atenció immediata, de baixa exigència, a totes aquelles persones usuàries que arriben al centre i que requereixen una intervenció en el marc de reducció de danys. S’hi ofereix:

  • seguiment i dispensació del tractament farmacològic.
  • Coordinació amb els serveis sanitaris i socials.
  • Mediació amb la família
  • Reeducació d’hàbits
  • Vacunació
  • Tallers de prevenció de sobredosi
  • Xerrades d’educació per a la salut
  • Tallers ocupacionals

Entitat

Associació Alba