Servei desenvolupat des de 2012per l’Associació ALBA que permet el desenvolupament d’accions d’emergència a través de la realització d’activitats destinades a oferir un suport que garanteixi la millora en la qualitat de vida de les persones usuàries del servei de Centre de Dia i de les seves famílies, incidint principalment en aquells nuclis de convivència amb sèries dificultats econòmiques. Es treballa per impedir el seu deteriorament o pal·liar-ne les conseqüència, lluitant per evitar la seva exclusió social i l’abandonament, a través de cobrir les seves necessitats més bàsiques.

S’ofereix:

  • Servei de Menjador a la persona usuària, de dos àpats (de tres per a persones al Programa d’Acollida Immediata anomenat “Cafè Calor”).
  • Servei de Bugaderia, tant per a persones usuàries d’ALBA com per a d’altres derivades de Serveis Socials o la resta de la XAD.
  • Repartiment de lots: procedents del “Rebost de Terrassa” i del Banc dels Aliments de Barcelona, per a famílies de persones usuàries amb moltes dificultats econòmiques que els permet cobrir el sopar i els àpats del cap de setmana.

Servei de rober: repartiment de roba procedent de donacions voluntàries.

Per a més informació:
Taller Ocupacional

Entitat

Associació Alba