Les línies d’actuació emmarcades en aquest eix busquen treballar en sistemes eficients de detecció del consum de drogues abans que esdevingui problemàtic, a partir de l’orientació i/o derivació dels casos detectats, desenvolupant vies d’actuació específiques als serveis corresponents.