Les accions emmarcades en aquest eix es dirigeixen a donar a la població eines per a mantenir actituds favorables a no consumir drogues. Es pretén proporcionar a les persones habilitats per a enfortir la capacitat personal per a rebutjar l’oferiment de drogues.
Dins d’aquest eix, els programes específics que s’implementen es divideixen en:
– programes de prevenció en l’àmbit educatiu.
– Programa “Oh sí!” – PNSD, d’oci alternatiu a l’oci de consum.