Amb les accions emmarcades en l’eix de reducció de l’oferta es pretén la disminució del volum de drogues al mercat a través de mesures legislatives i control per part dels cossos de seguretat. En les drogues legals es posa èmfasi en la normativa sobre publicitat, venda i consum i en les drogues il·legals s’actua en el procés de producció, distribució i transformació dels guanys. Les entitats encarregades del control de la demanda són, a la nostra ciutat, la policia autonòmica, Mossos d’Esquadra, i la Policia Local de Terrassa.

A través del següent enllaç podeu consultar la memòria de la Policia Municipal de Terrassa en què s’especifiquen les intervencions relacionades amb drogodependències.
http://www.terrassa.cat/es/memories1