Les línies d’actuació emmarcades en aquest eix permeten donar eines a les persones i als col·lectius per a la gestió dels riscos derivats del consum de drogues. S’assumeix la prevenció com una pràctica educativa i sanitària sense valoració moral, permetent el desenvolupament de capacitats i habilitats per a gestionar certs factors de risc.